Search This Blog

Friday, December 13, 2019

Free thiền và khí công trong phòng, chữa bệnh và giúp tăng cường sức khỏe.

Free thiền và khí công trong phòng, chữa bệnh và giúp tăng cường sức khỏe.

Cơ sở/clb hướng dẫn tập thiền và khí công trong phòng, chữa bệnh và giúp tăng cường sức khỏe. Phòng tập của mình ở Tầng 4 trường mầm non Cánh Diều Vàng, TT3-16 khu biết thự Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Mầm Non Cánh Diều Vàng. Link check địa chỉ trên google.
https://maps.app.goo.gl/otpu29ojtr9LaHe2A

Mở cửa các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, mở cửa cả ngày, trong giờ hành chính. Vào cửa tự do, miễn phí.

Các bài tập:

Cơ chế: bài tập vận động, thể dục theo kiểu lưu thông khí huyết: "thông thì bất thống, thống do bất thông". Theo cơ chế của đông y nhưng có giải thích theo chỉ số khoa học. Sẽ thấy tác dụng các triệu chứng ngay sau tập. Mỗi buổi chỉ từ 2 tiếng là học viên có thể hiểu hết, sau đó về nhà học viên có thể tự tập, quên thì có video hướng dẫn trên youtube.
Khí công phòng và giảm mọi bệnh theo nguyên lý khoa học, ngũ hành, âm dương nhé. Chứ không phải kiểu pháp luân nhé - mình tẩy chay kiểu này - vì nó còn quá khiếm khuyết, dễ bị đi sai so với cả nền y học cổ truyền về Tinh - Khí - Thần. 
(Vì mình bị họ hỏi phải pháp luân không quá nhiều - câu trả lời là KHÔNG).
Chỉ một lần tập duy nhất, từ 2 đến 3 tiếng, bạn sẽ hiểu nguyên lý và về nhà có thể tự tập tiếp, khi tự tập mà có thắc mắc có thể inbox tư vấn bài phù hợp.
Lối rẽ vào CLB ở mặt đường Nguyễn Xiển, nằm giữa tòa nhà cao tầng của khu chung cư Kim Văn Kim Lũ và Trung Tâm Tiêm Chủng vaccine. Đi thẳng lối đó đến ngã 3 thì rẽ phải tiếp, đi gần cuối đường là bạn sẽ thấy mầm non Cánh Diều Vàng.
Liên hệ: 0929550744 (ưu tiên nhắn tin)
Email: duyvan6486@gmail.com tiêu đề: Lớp tập thiền, khí công giúp phòng chữa bệnh.

Web và sách của người hướng dẫn: 

  1. Daoduyvan.com
  2. Yeucondungcach.com 
  3. Awakenyouwonderfulwe.com
Image may contain: text
Hãy chia sẻ, tag cho bạn bè đang quan tâm có thể biết.
Ae đồng quan điểm có thể qua uống trà, trà đá để trao đổi.
Link trên facebook:
https://www.facebook.com/events/819889668395312/


Wednesday, November 20, 2019

All about self-healing, self-treating chronic diseases, Meditation, alternative therapies, NLP, removing trigger points, self relieving pain

All about self-healing, self-treating chronic diseases, Meditation, alternative therapies, NLP, removing trigger points, self relieving pain, traditional medicine, Vietnamese Qigong, Affirmation, health, inner peace, wisdom, enlightenment, and love-hug-kindness-challenging-understanding - abilities.
All are available on Open article and my Slideshare

The 4 articles, the topic of the article to deal with health problems:

1. The Cause and Possible Cure for Cancer and Chronic Diseases from Applying Papaya Leaf Juice, Baking Soda, Aspirin, Sugar, Temperature, Vietnamese Qi Gong Breathing, Exercise, Metabolism, and Traditional Medicine.

2. The Relation Smoking, Breathing, Glycemia and the Rate of the Metabolism that Reveals the Effective Way of Controlling Body Weight and Glycemia 

3. Removing trigger points and balancing metabolic reactions are the keys to fatigue, nerve pain, chronic illness, diabetes, fibromyalgia, Alzheimer’s diseases, vestibular disorder, and neurodegenerative diseases. 

4. The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure.

 All are available in the book on Amazon:
"AWAKEN YOU WONDERFUL WE: One-page table reveals all the real causes of phenomena and problems: Ability - ADHD, Autism - Depression - Belief system - Gut feelings - Learning -Talent."

More reading:

Tài liệu tham khảo cho bài giảng: "Ứng dụng khí công và thiền trong phòng, chữa bệnh và tăng cường sức khỏe.

Monday, November 18, 2019

Removing trigger point and balancing metabolic reactions are the keys to fatigue, nerve pain, chronic illness, diabetes, fibromyalgia, Alzheimer’s diseases, vestibular disorder, and neurodegenerative diseases.

Removing trigger points and balancing metabolic reactions are the keys to fatigue, nerve pain, chronic illness, diabetes, fibromyalgia, Alzheimer’s diseases, vestibular disorder, and neurodegenerative diseases.

Van Duy Dao, Trainer, Awaken You Wonderful We, United Force Company, 
Vietnam

Abstract

When we talk about the vital role of oxygen, we forget that the vital role of oxygen is to interact with glucose in the cells catalyzed by many enzymes to generate energy. The main source to generate energy in cells is from glucose, enough glucose is as vital as enough oxygen. Poor blood circulation may come from the blocking points in the vessels or from low blood pressure or low blood glucose. In the body, all the billions of cells of all body systems need the energy to have normal functions; which is mainly generated from metabolizing glucose. When the cells hunger for glucose, it can start to use structure stored glucose or stored lipids or polysaccharides or structure lipid or structure protein. To take stored glucose, the body needs good blood circulation and right body temperature. The people with chronic illness often have hormonal imbalanced – which need glucose as the main source of energy also, and poor blood circulation and disorder of thermoregulation. If we do not stop these disorders, these people may have metabolic disorders or metabolic diseases. The main energy source for the cells is from the catabolism of glucose. So any problem for glycemia and oxygen saturation will make the billions of cells of the body are out of balance. During practice Vietnamese Qi gong combining with traditional medicine, the author realizes that in just ten minutes, just by removing trigger point and balancing metabolic reactions, we can deal easily most of the symptoms of fatigue, nerve pain, chronic illness, diabetes, fibromyalgia, Alzheimer’s diseases, Vestibular disorder, and Neurodegenerative Diseases. 

Keywords:

Chronic diseases, metabolism, enzymes, blood circulation, trigger-point, balancing metabolic reactions, Vietnamese Qi Gong, hypoglycemia, hypotension, deep breathing.

Citation:

Van D. Dao. (September 2017). Awaken You Wonderful We: The secret of one-page table reveals all the real causes of all phenomena and problems: Most phenomena, physical problems, mental problems, social problems and how to solve them: Ability, Autoimmune diseases, Belief system, Gut feelings, Hysteria, Learning, Learning difficulties, Mental problems, ADHD, Alcohol use disorders, Anxiety disorders, Autism, Behavioral Disorders, Depression,... https://www.amazon.com/AWAKEN-YOU-WONDERFUL-phenomena-Depression-ebook-dp..

1.     Metabolic reactions are the main energy source for the cells.

Table 1: Catabolic reactions

Substrate + Oxy + Enzyme = Product + H2O + Energy (ATP/heat) + Enzyme
The factors that impact the catabolic reactions in the body

Table 2: The factors that impact the catabolic reactions in the body

The factors that impact the catabolic reactions in the body: the cell, the reactions, the environment, and the whole body.
Factor 1: Concentration of Enzyme
Factor 2: Concentration of Substrate from digested foods
Factor 3: Concentration of Oxy
Factor 4: Concentration of products
Factor 5: Mobility of blood circulation or the mobility of fluid in the cells and around the tissues.
Factor 6: The state of the solution: homogeneous or inhomogeneous
Factor 7: Temperature: When two reactants are in the same fluid phase, their particles collide to have a reaction. If the reactants are uniformly dispersed in a single homogeneous, then the number of collisions per unit time depends on concentration and temperature.
Factor 8: PH of the environment.
Factor 9: Effect of Activators or cofactors. Some of the enzymes require certain inorganic metallic cations, like Mg2+, Mn2+, Zn2+, Ca2+, Co2+, Cu2+, Na+, K+, etc., for their optimum activity.
Factor 10: Some of the properties in this category are the state of matter, molecular size, bond type, and bond strength.
- State of Matter
- Bond Type
- Bond Strength
- Number of Bonds/Molecular Size
[1][2][3][5][7][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] [29][30][32][32][34][35][36][41][42][45][46][50][52][53][55][56][59][60][61][62][63][64] [65][66][67][68][70][93][94][95][96][97][102][103][104]

2. Forget biology, forget biogenetics, forget biochemistry, forget immune system, forget the metabolism when we cut the energy source for the cells

What is oxygen in the blood circulation for? When we talk about the vital role of oxygen, we forget that the vital role of oxygen is to interact with glucose in the cells catalyzed by many enzymes to generate energy. The main source to generate energy in cells is from glucose, enough glucose is as vital as enough oxygen.
The circulatory, or the vascular system is an organ system that permits blood to circulate and transport nutrients, oxygen, carbon dioxide, hormones, glucose and blood cells to and from the cells in the body to provide nourishment and help in fighting diseases, stabilize temperature and pH, and maintain homeostasis.
Globally, the average blood pressure, age-standardized, has remained about the same since 1975 to the present, at approx. 127/79 mmHg in men and 122/77 mmHg in women. [40]
The blood pressure is influenced by cardiac output, total peripheral resistance, and arterial stiffness and varies depending on the situation, emotional state, activity, and relative health/disease states. In the short term, blood pressure is regulated by baroreceptors which act via the brain to influence the nervous and endocrine systems. The main purpose is to give the cells enough energy to function well which varies depending on the site, situation, emotional state, activity, and relative health/disease states
Blood pressure that is too low is called hypotension, and pressure that is consistently high is hypertension. In practice, the author recorded: healthy people only have the feeling of dizziness or vertigo when they have hypotension or hypoglycemia.

Table 3: The signs and the effects of hypotension.

The signs and the effects of hypotension
· Lightheadedness or dizziness.
· Prolonged diarrhea or vomiting
· If the blood pressure is sufficiently low, fainting may occur.
· Dyspepsia (indigestion)
· Chest pain
· Dysuria (painful urination)
· Shortness of breath
· Acute, life-threatening allergic reaction
· Irregular heartbeat
· Seizures
· Fever higher than 38.3 °C (101 °F)
· Loss of consciousness
· Headache
· Profound fatigue
· Stiff neck
· Temporary blurring or loss of vision
· Severe upper back pain
· Black tarry stools
· Cough with sputum

[40][41][42][46][47][48]

Table 4: The signs and the effects of hypoglycemia

The signs and the effects of hypoglycemia
Sympathetic nervous system
Central nervous system
• Produced by the counterregulatory hormones
• Abnormal thinking, impaired judgment
• Difficulty speaking, slurred speech
• Shakiness, anxiety, nervousness
• Nonspecific dysphoria, moodiness, depression, crying, exaggerated concerns
• Ataxia, incoordination, sometimes mistaken for drunkenness
• Palpitations, tachycardia
• Feeling of numbness, pins and needles (paresthesia)
• Focal or general motor deficit, paralysis, hemiparesis
• Sweating
• Negativism, irritability, belligerence, combativeness, rage
• Headache
• Pallor, coldness, clamminess
• Personality change, emotional lability
• Stupor, coma, abnormal breathing
• Dilated pupils (mydriasis)
• Fatigue, weakness, apathy, lethargy, daydreaming, sleep
• Generalized or focal seizures
• Hunger, borborygmus
• Confusion, memory loss, lightheadedness or dizziness, delirium
• Abnormal thinking, impaired judgment
• Nausea, vomiting, abdominal discomfort
• Staring, glassy look, blurred vision, double vision
• Nonspecific dysphoria, moodiness, depression, crying, exaggerated concerns
• Headache
• Flashes of light in the field of vision
• Feeling of numbness, pins, and needles (paresthesia)
 • Shakiness, dysphoria. Significant hypoglycemia appears to increase the risk of cardiovascular disease
• Automatic behavior, also known as automatism
• Negativism, irritability, belligerence, combativeness, rage
[39][93][98][99]

3. Remove trigger point and balance metabolic reactions

The stomach, a place where digestion, absorption, and elimination has taken place, should be in a good state.
-         In Vietnam, we are told to put a small blanket across the stomach of the kids during the sleep to make them sleep well and not ill.
-         In traditional, when people have cold stomach pain, we are told to rub the topical hot medical ointments, drink sweet ginger juice or massage the stomach.
-         About laughing: why laughing has good effects on health? Happiness and moving all organs in the stomach. It is like to make all the organs in the stomach upsidedown. If we make the fake laugh, we do not get the result as the real laugh. If we just feel joy but not laughing, we do not get a good impact on health as real laugh.
· These facts and the experience make the author think of the vital role of blood circulation to health and chronic illness. Poor blood circulation may come from the blocking points in the vessels or from low blood pressure or low blood glucose. In the body, all the billions of cells of all body systems need the energy to have normal functions; which is mainly generated from metabolizing glucose. When the cells hunger for glucose, it can start to use structure stored glucose or stored lipids or polysaccharides or structure lipid or structure protein. To take stored glucose, the body needs good blood circulation and right body temperature. The people with chronic illness often have hormonal imbalanced – which need glucose as the main source of energy also, and poor blood circulation and disorder of thermoregulation. If we do not stop these disorders, these people may have metabolic disorders or metabolic diseases. The main energy source for the cells is from the catabolism of glucose. So any problem for glycemia and oxygen saturation will make the billions of cells of the body are out of balance.
A metabolic disorder can generate free oxygen and free radicals. On the other hand, the immune system is not in a good state because of the hunger for energy may fail in repairing the damage caused by metabolic disorders. [61] [62]
In traditional medicine, the pain mainly caused by trigger points, so all alternative therapies like acupressure, dry needle, massage aim to remove trigger points. In the metabolic view, the author saw that the trigger points mainly in the muscle which presses the surrounding vessels of blood circulation. The signs of trigger point are pain, numbness, cold, or rigid. Poor blood circulation may make the target cells and target organs hunger for the glucose and poison by the metabolic wastes which are not carried out well by the poor blood circulation.
Glycemia, oxygen saturation and blood pressure are mainly control by heart, vessels, liver, pancreatic, intestine, lungs and kidneys. Any problems that happen to the heart, vessels, liver, pancreatic, intestine, lungs or kidneys will make the whole body have the various problems described by syndromes or metabolic diseases. Only oxygen can not create energy, the body does not have stored oxygen we do need breath continuously. To have a good metabolism, the blood needs to supply glucose or substrates for the cells at the optimum levels. Supplying substrate for metabolic reactions depend on the blood circulation to carried stored glucose and stored lipid in the abdominal area.[33][34][35][36][37] [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][58][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][82][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][99]
The common advice for all people who have any diseases is the right laboring exercise like gym, exercise, yoga, qigong; and right diets.
Eating too much can make the body have too much stored-nutritions, this stored nutrition will create a lot of poisons for the body and have a burden for blood circulation and important organs. So the right advice to the people who have overweight is reducing eating and exercise more.
But the skinny and the weak people, the right advice for them are eating more and the right exercise. During practice, the author saw that weak people have the cells are hunger and out of balanced; they all experience symptoms of weakness, dizziness, trouble in eating, trouble in sleeping and trouble in studying.
The symptoms of the hungry cells are easily found in transient hypoglycemia in diabetic patients, when they late for meals or when they skip meals.
The most common cause of death in these extreme cases of starvation is myocardial infarction or organ failure. To healthy people, can easily feel hypoglycemia, hypotension and the hungry cells of the body when they have hard labor work and skipping meals. The more they skip meals the more obvious they have the symptoms of hypoglycemia and hypotension.
If the chronic patients skipping meals too much, they may have cold sweating, cold hand, trembling, vertigo, headache, dizziness or fainting which are described well in Vestibular disorder.
All of these symptoms can be easily eradicated by sweat juice, sweet candies, food or intravenous glucose transfusion.
During practice, the author sees that with right eating or drinking sweet juice, and right exercise to increase blood circulation to all organs and cells in the body, and removing trigger points by clapping on it, most of the chronic symptoms disappear immediately in 10 minutes to 30 minutes of practicing.
Self-healing with right eating, right drinking sugar juice and doing some of the exercises below.

A. The first step: eat and drink first

The heat comes from metabolic reactions. To remove the trigger points more heat the better. Just touching on the skins of the forehead, the back, the shoulder to feel whether or not the body has normal body temperature. To the weak, skinny or chronically ill people, they need to take a lot of sugar juice to supply enough glucose for the cells. During practice, there are some learners had chronic illnesses taken nearly 400 mg of sugar to have enough glucose for the cells. After two - hours practicing some qigong exercise, checking their glycemia, we got the number ranged from 6.0 mmol/l to 8 mmol/l. The author was surprised that how the cells of their bodies were undergone. [97]
To the people who have the right body weight or overweight and have a warm back and warm forehead, do not need to drink sugar juice.

B. The second step: lie down and place an object on the lower abdomen

Lie down and place an object weight about 1 kg to 2 kg on the lower abdomen. The object the author usually uses was the bottle of water, a rock, a brick or a handy bag. Place from 10 minutes to 30 minutes until they have warm hands and warm feet. During practice, the author usually saw that the hand will warm first, then the stomach, and the foot.
- If the hands and the foot warm, then do the third step
- If the hands warm and the foot are not warm, these people can take more sugar juice then continue to lie down and put an object on the lower abdomen.
- If the hands and the foot are not warm, even worse, the hand become colder and have cold sweating, stop immediately to start the first step to eat more and drink more sugar juice
- The warm of the skin is from the heat of the metabolic reactions of the cells under the skin. When the cells under the skin hunger for glucose for the metabolic reactions, the skin is cold or dry. During practice, the author saw that there were some practitioners have the temperature in the hands increased just a little then it started to decreased immediately; this can explain that that glucose level in the blood starts to reduce substantially. The author asked the practitioners to start to take more sugar juice if they want to continue.
All the physical exercises will increase the blood circulation to the muscle, organs, and cells in the whole body. The disadvantage of physical exercise make many people do not persist to follow because to gain good health from physical exercise, some people have to take hard physical exercise. There are a lot of soft tissues, soft organs and large vessels in the lower stomach so changing the vibration or movement of the lower stomach can make a great impact on blood circulation. This is the reason why deep breathing and abdominal breathing in yoga or qigong have many benefits on health. After many times of practicing, the author realized that by placing an object in the lower stomach, lying down and breathing normally, we put a rhythmic force directly on the blood circulation to boost the blood circulation.

C. Third step: clapping on trigger point until having the sensation of roughness.

Clap on the muscle of the back, the shoulder, the neck, the nape, and the head
When the practitioners have warm hand and/or foot, start to clap on the muscle on the back, the muscle on the lumber, the muscle on the neck, the muscle on the nape and the muscle on the head; these are the areas have many trigger points. Clapping on trigger points, people only feel numbness, continue clapping  on it until people have the sensation of roughness or burning. The trigger points will be removed when people have the sensation of roughness or burning. Clap on those areas until all have a sensation of roughness.
- The stiffness of the muscle in the lumbar may make the lumbar pain and prevent blood circulation to the foot which causes pain, irritation, tingling and weakness in the legs, hips, knees, and feet.
- The stiffness of the muscle on the shoulder may press the vessels to the arms and hands, which causes the hands' pain, weakness, numbness, and tingling.
- The stiffness of the muscle on the neck and the nape will prevent the blood circulation to the neck, spine, and head, which cause degenerative spine, headache, dizziness, tingling, vertigo, Alzheimer’s & Neurodegenerative Diseases and Vestibular disorder.
- The cold and abnormal function of the muscle in the vessels, intestine muscle, stomach muscle will also prevent the blood circulation and substances exchanging between the heart, lungs, intestine, liver, kidneys and soft tissues, which will make these organs function poorly. We do know that we will have heart ischemia when the blood to the heart is poorly. These trigger points in the muscles in the abdominal if not being removed will prevent blood circulation in the abdominal. The chronic poor blood circulation in the abdominal may create heart diseases, lung diseases, liver diseases, kidneys diseases, and organs failure. The kind of diseases and the severity of the diseases depends on the degree and the sites of poor blood circulation.
- Poor blood circulation to the soft tissues may make people feel pain
Most of these symptoms and the symptoms of fibromyalgia will be removed or reduced substantially by practicing these three steps.
Furthermore, during practicing, the author saw that increasing the heat of the body and removing the trigger point, we can deal with a lot of health symptoms and diseases.

AWAKEN YOU WONDERFUL WE: One-page table reveals all the real causes of phenomena and problems: Ability - ADHD, Autism - Depression - Belief system - Gut feelings - Learning -Talent

4. The health symptoms and diseases can be benefit from these exercises:

 The common advice for all these health problems is having suitable exercise and having the right diet. Baking soda, papaya, fruits, vitamins, minerals, alternative therapies, and traditional medicine also play an important role in dealing with these diseases. If there are a lot of trigger points or blocking points around the vessels, it will make the distribution of the glucose and oxygen in the body disorder. On the other hand, there are many sensors of the autonomic nervous system that lie along the vessels in the head, liver, legs, hands and all other organs to have the autonomic responses to maintain balanced homeostasis. The chronic trigger points will create longterm changes in the homeostasis and make the autonomic nervous system out of balance. To some extent, traditional therapies, suitable diets, and alternative therapies seem to be effective for treating some chronic diseases because these therapies help to remove trigger points.[12][14][15] [16][26][33][45][47][48][50][51][52][53][58][59][60][61][62][63][64][65] [66][67][68][69][70][73][76][81][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][10][101][102][103]

• To make the hand warm, reduce irritation in the patients who have Raynaud
• Removing backache, pain in the neck and headache.
• Removing Vestibular disorder hay vestibular trouble
• To remove the headache, dizziness, vertigo and floating and most of the symptoms of Alzheimer’s and neurodegenerative Diseases
• Preventing Alzheimer’s & neurodegenerative Diseases
• Removing numbness and tingling in hands and feet.
• Removing the weakness and hands and legs
• Removing lumbar pain
• Making balancing for diabetes patients
• Reducing blood pressure by removing the trigger points, the resistance of the vessels will back to normal.
• Preventing heart failure, renal failure
• Liver inflammation relating to the poor blood circulation into the liver
• Heart pain relating to the poor blood circulation to the heart
• Intestine problems relating to the poor blood circulation to the intestine systems: irritation bowel movement, chronic diarrhea, chronic constipation
• Removing nerve pain and nerve inflammation
• Removing chronic fatigue.
• Treating insomnia because it increases the blood circulation to the brain and placing a small object on the lower stomach will make people pay attention to it during breathing, which can make their head is empty from unwanted thinking.
• Stress makes the blood circulation and the whole body imbalanced
• Chronic poor blood circulation can make people suffer hypoglycemia, hypotension. These symptoms make be found in localize organs or localized tissue or the whole body.

5.     Conclusion:

Autoimmune diseases: what if we feed the organs poorly? The cells of the organs may die at the speed faster than the speed of creating new cells for the organs, we may have degenerative organs. The stressed and hungry immunes cells may see these degenerative organs and ill tissues as the pathogens. If we do not make the ill organs recover, we may have autoimmune diseases. These are the review and experiences that needs deeper researches, some of the techniques carried by the author can be easily tested by the readers and researchers and we can gain the results immediately. Master Do Duc Ngoc is profound in teaching and combining these techniques to get the best results. This writing hope that scientists can do more research to find evidence and prooves to combine all advantages of modern medicine, traditional medicine, traditional techniques and alternative therapies to get effective treatments for all patients.


More reading:

References:

1.  A Level Biology. (n.d.). Factors Affecting Enzyme Activity. Retrieved July 17, 2019, from https://alevelbiology.co.uk/notes/factors-affecting-enzyme-activity/
2.  Alina Wo., Bartosz W., Gerard D., Celestyna Mila-K., and Andrzej R. (2007, February 16). The effect of whole-body cryostimulation on lysosomal enzyme activity in kayakers during training. Authors. Authors and affiliations. Original Article. First Online: 16 February 2007. Retrieved July 17, 2019, from https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-007-0404-0.
3.  Andrea Kurz, MD; Daniel I. Sessler, MD; Richard Christensen, BA; Martha Dechert, BA. (n.d.). Heat Balance and Distribution during the Core-Temperature Plateau in Anesthetized Humans. Retrieved July 17, 2019, fromhttps://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2029234
4.  Article Navigation. Influence of Dietary Lipid on Lipogenic Enzyme Activities in Coho Salmon, Oncorhynchus kisutch . (Walbaum). Huangsheng Lin Dale R. Romsos Peter I. Tack Gilbert A... Retrieved July 17, 2019, from https://academic.oup.com/jn/article-abstract/107/5/846/4769083
5.  Axelrod YK, et al. Crit Care Clin. (2006). Temperature management in acute neurologic disorders. Review article. Department of Neurology. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17239754/?i=6&from=/24365362/related
6.  Baking Soda Cancer Studies and pH Medicine Published on May 2, 2012. Reference link https://drsircus.com/cancer/cancer-studies-ph-medicine/
7.  Baking Soda Dos and Don’ts. Retrieved July 17, 2019, from https://www.webmd.com/a-to-z-guides/baking-soda-do-dont#1
8.  Benefits and Risks of Drinking Baking Soda in Water! . (2011, June 13). Retrieved July 17, 2019, from http://doudyeissa.blogspot.com.es/2011/06/benefits-and-risks-of-drinking-baking.html
9.  Boldt. (2018, April 30). 33 Surprising Baking Soda Uses & Remedies. Retrieved July 17, 2019, from https://draxe.com/nutrition/article/baking-soda-uses/
10.     Catabolism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Catabolism
11.     Cell_biology. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_biology
12.     Coenzyme Q10. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coenzyme_Q10
13.     Colleen Huber. (n.d.). Does the Baking Soda Cancer Treatment aka . (Sodium Bicarbonate) Work? Retrieved July 17, 2019, from https://natureworksbest.com/dr-tullio-simoncini-sodium-bicarbonate-cancer-treatment/
14.     Corinne O'. Osborn. (2017, December 4). Can I Use Baking Soda to Treat Cancer? Retrieved July 17, 2019, from https://www.healthline.com/health/cancer/baking-soda
15.     Could baking soda improve cancer treatment? Published Thursday 31 May 2018. Reference link https://www.medicalnewstoday.com/articles/321970.php
16.     Cuyamaca College: Biology 230 Human Anatomy
17.     David Jockers. (2016, September 23). Baking Soda: Cancer Treatment Uses for Prevention and Testing. Retrieved July 17, 2019, from https://thetruthaboutcancer.com/baking-soda-uses-cancer/
18.     Dimitra K., Ilias V. K., Achilleas M., Sofia K., Alexandra G., and Michael I. K. (2015, January 30). Fever-Range Hyperthermia vs. Hypothermia Effect on Cancer Cell Viability, Proliferation and HSP90 Expression. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312095/
19.     Dr Sircus. (2012, May 2). Baking Soda Cancer Studies and pH Medicine. Retrieved July 17, 2019, from http://drsircus.com/medicine/sodium-bicarbonate-baking-soda/cancer-studies-ph-medicine
20.     Effect of long-term cold exposure on antioxidant enzyme activities in a small mammal. Retrieved July 17, 2019, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089158490000263X
21.     Effect of temperature on enzyme activity. Retrieved July 17, 2019, from http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/enz_act.htm
22.     Ekofi Research. (2018, July 12). There is an enzyme that makes a reaction that normally takes 78 million years occur in 18 milliseconds. Retrieved July 17, 2019, from https://nitro.ekofi.science/this-enzyme-makes-a-reaction-that-normally-takes-78-million-years-occur-in-18-milliseconds/
23.     Elevation Of Body Temperature In Disease. Retrieved July 17, 2019, from https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.1964.tb13681.x
24.     Enzyme Function Dependent On Temperature. Retrieved July 17, 2019, from https://www.wilsonssyndrome.com/ebook/body-function-dependent-on-body-temperature/enzyme-function-dependent-on-temperature/
25.     Enzyme. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
26.     Enzymes. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/cfb/enzymes.htm
27.     Eva V. Osilla; Sandeep Sharma. (2019, March 16). Physiology, Temperature Regulation. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507838/
28.     Glucose . (n.d.). Retrieved July 17, 2019, from https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Glucose
29.     Gomez CR. Handb Clin Neurol. (2014).Disorders of body temperature. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24365362/
30.     Hector Corsi. (2012,APR 25 ). Baking soda might have potential against cancer. Retrieved July 17, 2019, from http://digitaljournal.com/article/323645
31.     Hiromi Shinya. The Enzyme Factor. Source Amazon.com
32.     Home remedies for life. (2018, April 22). Baking Soda: 12 Benefits, Properties, Dosage And Side Effects. Retrieved July 17, 2019, from https://homeremediesforlife.com/baking-soda-benefits/
33.     Hyperglycemia. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, fromhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Hyperglycemia
34.     Hyperthermia in Cancer Treatment - . Retrieved July 17, 2019, from https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/surgery/hyperthermia-fact-sheet
35.     Hyperthermia to Treat Cancer. Retrieved July 17, 2019, from https://amp.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/hyperthermia.html
36.     HYPERTHERMIA TREATMENT. Retrieved July 17, 2019, from https://www.texasoncology.com/cancer-blood-disorders/cancer-facts/hyperthermia-treatment
37.     Hyperthermia: Role and Risk Factor for Cancer Treatment. Retrieved July 17, 2019, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2078152016300724
38.     Hypertriglyceridemia. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertriglyceridemia
39.     Hypoglycemia. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hypoglycemia
40.     Hypotension. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hypotension
41.     Hypotension/Low Blood Pressure: Symptoms, Complications, and Treatment. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://www.practo.com/health-wiki/hypotension-low-blood-pressure-symptoms-complications-and-treatment/3/article
42.     Hypotension/Low Blood Pressure: Symptoms, Complications, and Treatment. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://www.practo.com/health-wiki/hypotension-low-blood-pressure-symptoms-complications-and-treatment/3/article
43.     Hypothermia and cancer chemotherapy. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/5812564/
44.     Hypothermia -Chapter 76 - Author links open overlay panelPeter J.FagenholzMDEdward A.BittnerMD, PhD. Available online 14 September 2012.
45.     Hypothermia -Shelley Wells Collins. Retrieved July 17, 2019, from https://www.cancertherapyadvisor.com/home/decision-support-in-medicine/hospital-medicine/hypothermia/
46.     Hypothermia. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hypothermia
47.     Hypothermia. , in Complications in Anesthesia . (Second Edition), 2007
48.     Hypothermia. Peter J. Fagenholz MD, Edward A. Bittner MD, PhD, in Critical Care Secrets . (Fifth Edition).
49.     Introduction to Enzymes. Retrieved July 17, 2019, from http://www.worthington-biochem.com/introbiochem/tempEffects.html
50.     Ivayla I Ge., Brian C., Tasaduq F., Waleed J. (3019, April). Normal Body Temperature: Systematic Review. Retrieved July 17, 2019, from https://academic.oup.com/ofid/article/6/4/ofz032/5435701
51.     Jessie A. Key. (n.d.). Factors that Affect the Rate of Reactions. Retrieved July 17, 2019, from https://opentextbc.ca/introductorychemistry/chapter/factors-that-affect-the-rate-of-reactions-2/
52.     Joseph West. (n.d.). Why Does Heating Interfere With the Activity of an Enzyme? Retrieved July 17, 2019, from https://sciencing.com/why-does-heating-interfere-with-the-activity-of-an-enzyme-12730636.html
53.     Khalid S.., Rafat A. S. (2017, August 281). Papaya black seeds have beneficial anticancer effects on PC-3 prostate cancer cells. Retrieved July 17, 2019, from https://jcmtjournal.com/article/view/2224
54.     Kinetics: Determination of an Enzymes Activity – Relevance. Retrieved July 17, 2019, from https://www.chem.fsu.edu/chemlab/bch4053l/enzymes/activity/index.html
55.     Lloyd Jenkins. (2015, June 29) . Fight Disease and Fatigue with Lemon Juice and Baking Soda. Retrieved July 17, 2019, from https://budwigcenter.com/fight-disease-and-fatigue-with-lemon-juice-and-baking-soda/
56.     Matthew Lee. (2018, December 12), Metabolizing Proteins Vs. Fats. Retrieved July 17, 2019, from https://healthyeating.sfgate.com/metabolizing-proteins-vs-fats-3453.html
57.     Mayer FQ, et al. Artif Organs. (2010). Effects of cryopreservation and hypothermic storage on cell viability and enzyme activity in recombinant encapsulated cells overexpressing alpha-L-iduronidase. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20633158/
58.     Mdhealth. (n.d.). How to Drink Baking Soda for Optimal Results. Retrieved July 17, 2019, from http://www.md-health.com/Drinking-Baking-Soda.html
59.     Melinda Ratini. (2018, March 13). Unexplained Nerve Pain. Retrieved July 17, 2019, from https://www.webmd.com/pain-management/unexplained-nerve-pain-the-mystery-of-neuropathic-pain#1
60.     Melinda Ratini. (2018, March 16). Nerve Pain and Nerve Damage. Retrieved July 17, 2019, from https://www.webmd.com/brain/nerve-pain-and-nerve-damage-symptoms-and-causes#1
61.     Metabolic_syndrome. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_syndrome
62.     Metabolic_syndrome. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_syndrome
63.     Metabolism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metabolism
64.     Metabolism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metabolism
65.     Molecular mechanisms of temperature compensation in poikilotherms.. J R Hazel, and C L Prosser. Retrieved July 17, 2019, from https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1974.54.3.620
66.     Molecular mechanisms of temperature compensation in poikilotherms.. J R Hazel, and C L Prosser. Retrieved July 17, 2019, from https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1974.54.3.620
67.     Neuropathic pain. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropathic_pain
68.     Ngoc D. Do. (2016, November 5). Đột phá nghiên cứu mới cho biết Làm thế nào để đảo ngược khỏi bệnh tiểu đường trong 3 tuần. Retrieved July 17, 2019, from http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/2016/11/ot-pha-nghien-cuu-moi-cho-biet-lam-nao.html
69.     Ngoc D. Do. (2016, November 5). Nhịp tim liên quan đến : Khí . (tâm thu), Huyết . (tâm trương), đường. Retrieved July 17, 2019, from http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/2016/11/nhip-tim-lien-quan-en-khi-tam-thu-huyet_5.html
70.     Ngoc D. Do. (n.d.) Chua Dau Lung : Khi Cong Tinh Do , Thay Do Duc Ngoc EIAB Germany 2014. Retrieved July 17, 2019, from http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/
71.     Peter Janiszewski(December 2, 2015). How long can humans survive without food or water? Retrieved July 17, 2019, from https://medicalxpress.com/news/2015-12-humans-survive-food.html
72.     Protease inhibitor . (biology). (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Protease_inhibitor_. (biology)
73.     Protein catabolism. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_catabolism
74.     Protein–energy malnutrition. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Protein%E2%80%93energy_malnutrition
75.     Proteins and Temperature. Annual Review of Physiology. Vol. 57:43-68 . (Volume publication date March 1995). Retrieved July 17, 2019, from https://doi.org/10.1146/annurev.ph.57.030195.000355. Retrieved July 17, 2019, from https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ph.57.030195.000355
76.     Sam Blanchard. (2018, May 31). Drinking baking soda could help cure cancer: Kitchen ingredient makes hard-to-reach tumour cells easier to target with drugs, study finds. Retrieved July 17, 2019, from https://www.dailymail.co.uk/health/article-5791377/Baking-soda-make-hard-reach-tumour-cells-easier-target-chemotherapy.html
77.     Sandi Busch. (n.d.). How Quickly Does Protein Metabolize? Retrieved July 17, 2019, from https://www.livestrong.com/article/550839-how-quickly-does-protein-metabolize/
78.     Sci –News. (2018, June 6). Baking Soda Could Improve Cancer Therapy. Retrieved July 17, 2019, from http://www.sci-news.com/medicine/baking-soda-cancer-therapy-06071.html
79.     Science Experiments Demonstrating How Temperature Affects Enzyme Activity. Retrieved July 17, 2019, from https://education.seattlepi.com/science-experiments-demonstrating-temperature-affects-enzyme-activity-6633.html.
80.     Secondary metabolite. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Secondary_metabolite
81.     Sickle cell disease. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Sickle_cell_disease
82.     Sindhu R., Binod P., Sabeela B. U., Amith A., Anil K. M.,Aravind M., Sharrel R., and Ashok P. (2018, Mar). Applications of Microbial Enzymes in Food Industry. Retrieved July 17, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956270/
83.     The Effects of Temperature on Enzyme Activity and Biology. Retrieved July 17, 2019, from https://sciencing.com/effects-temperature-enzyme-activity-biology-6049.html
84.     Traditional Asian medicine. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traditional_Asian_medicine
85.     Traditional Chinese medicine. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
86.     Traditional medicine. (n.d.). Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traditional_medicine
87.     Traditional Vietnamese medicine. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traditional_Vietnamese_medicine
88.     Van D. Dao. (2018, February 25). The hidden relation, clues of autism, ADHD and depression which reveals the cause and possible cure. Retrieved July 17, 2019, from http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2018/11/the-hidden-relation-clues-of-autism_13.html.
89.     Van D. Dao. (2018, March 07). Real cause of human problems: Autism, ADHD, Depression, Suicide and Stress. Retrieved July 17, 2019, from http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2018/07/real-cause-of-human-problems-autism.html
90.     Van D. Dao. (2019, July 17). Simple meditation and the teaching of Thich Nhat Hanh, Buddha teaching to practice for busy people to calm the mind and cure the disorders. Retrieved July 17, 2019, from http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2018/01/simple-mediation-and-teaching-of-thich.html
91.     Van D. Dao. (n.d). New view of diseases that helps healing most chronic diseases, chronic problems. Retrieved July 17, 2019, from http://www.awakenyouwonderfulwe.com/2018/01/new-view-of-diseases-that-helps-healing.html.
92.     Van D. Dao. (n.d.). AWAKEN YOU WONDERFUL WE: The secret of one-page table reveal all the real causes of all phenomena and problems: Most phenomena, physical problems, mental problems, social problems and how to solve them: Ability, Autoimmune diseases, Belief system... Retrieved July 17, 2019, from https://www.amazon.com/Awaken-you-wonderful-phenomena-problems/dp/1549843524
93.     Van D. Dao. (October, 2019). The cause and possible cure for cancer and chronic diseases from applying Papaya leaf juice, baking soda, aspirin, sugar, temperature, Vietnamese Qi Gong breathing, exercise, metabolism, and traditional medicine.
94.     Van D. Duy. (2019, August). Ứng dụng thiền và khí công theo nguyên lý YHCT giúp tăng cường sức khỏe, phòng và chữa bệnh. Retrieved August 27, 2019, from https://edumall.vn/course/ung-dung-thien-va-khi-cong-theo-nguyen-ly-yhct-giup-tang-cuong-suc-khoe-phong-va-chua-benh.html
95.     Van Duy Dao. “The Relation between Smoking, Breathing, Glycemia and the Rate of the Metabolism that Reveals the Effective Way of Controlling Body Weight and Glycemia”. Acta Scientific Neurology 2.9 . (2019): 15-20.
96.     Van Duy Dao. “The Relation between Smoking, Breathing, Glycemia and the Rate of the Metabolism that Reveals the Effective Way of Controlling Body Weight and Glycemia”. Acta Scientific Neurology 2.9 . (2019): 15-20.
97.     Vitamin A. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
98.     Vitamin C. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
99.     Vitamin E. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E
100.   Webster Kehr. (2019, June 5). Vitamin c and baking soda cancer treatment including cancers of the digestive tract. Reference link https://www.cancertutor.com/vitc_bsoda/
101.   William P. C., San P. Rd., and Jacksonville,. (2016, January 5). Thermoregulatory disorders and illness related to heat and cold stress. Retrieved July 17, 2019, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566070216300017
102. Worthington. (n.d.) Introduction to Enzymes. Retrieved July 17, 2019, from http://www.worthington-biochem.com/introbiochem/factors.html
103.   Yin and yang. Retrieved July 17, 2019, from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
Van Duy Dao - Trainer, Awaken You Wonderful We, Vietnam - Int J Diabetes Metab Disord, 2019

Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy


Ebook awaken you wonderful we available free on kdp library from Van Dao Duy

Series of Self-healing for chronic diseases from applying Papaya leaf juice, baking soda, aspirin, sugar, temperature, Vietnamese Qi Gong, breathing, exercise, metabolism, and traditional medicine

Van Duy Dao – Trainer, Author of Awaken You Wonderful We.


Interesting references/ideasTime for contemplation: mixing pictures to find out the cause and cure
Popular Posts

Bệnh mãn tính, ác tính rối loạn chuyển hóa kiểu 50kg mà tiểu đường...
Full The hidden relation of autism, adhd, and depression which reveal the effective cause and cure

The English writings are cited from Awaken You Wonderful We

AWAKEN YOU WONDERFUL WE: How do we create heaven on earth?

The secret of the one - page table reveals the real causes of most phenomena, physical problems, mental problems, and social problems

Talent - Outliers - Belief system - Natural learning - Autism - ADHD - Stress - Meditation - Depression - Fibromyalgia - Pain management - Natural healing - Self healing - Metabolic disorders, and Autoimmune diseases. Van D. Dao (2017).

Content of the Book: Awaken you wonderful we

https://www.amazon.com/Awaken-you-wonderful-phenomena-problems/

The hidden relations of autism, adhd and depression reveal the cause, prediction, and prevention ...Love - Connection - Difficulties - Abilities

T writings

Tài liệu tham khảo cho bài giảng: "Ứng dụng khí công và thiền trong phòng, chữa bệnh và tăng cường sức khỏe."

Popular Posts